&

0 người
đã xác nhận tham dự đám cưới của &
& rất vinh hạnh được đón tiếp bạn đến dự lễ cưới của chúng mình. Hãy giúp chúng mình xác nhận một ít thông tin bên dưới để chúng mình chuẩn bị được chu đáo hơn nhé. Chân thành cảm ơn.

Nhà hàng:

Địa chỉ:

Thân mời

Đám cưới chúng mình

&

Sảnh, khu vực:

Nhà hàng:
& rất vinh hạnh được đón tiếp bạn đến dự lễ cưới của chúng mình. Hãy giúp chúng mình xác nhận một ít thông tin bên dưới để chúng mình chuẩn bị được chu đáo hơn nhé. Chân thành cảm ơn.

Nhà hàng:

Địa chỉ:

Tiệc cưới

Sảnh, khu vực:

Nhà hàng:

Địa chỉ:

Tiệc cưới

Sảnh, khu vực:

Nhà hàng:

Địa chỉ:

Chân thành cảm ơn!