NVU Money Manager

wdt_ID Amount Time Type Category Remark
6
7 63.000 24/02/2023 Expense Child cost Rau khu A
8 100.000 24/02/2023 Expense Child cost Cá lóc, nấu chua, dừa
9 150.000 25/02/2023 Expense Child cost Thịt bò,bắp, chuối, dưa lê
10 28.000 24/02/2023 Expense Child cost 2kg gạo
11 301.000 23/02/2023 Expense Child cost Baby shop
12 600.000 23/02/2023 Expense Child cost 2 lon sữa Lion
13 730.000 20/02/2023 Expense Child cost
14 146.000 21/02/2023 Expense Child cost Nước sinh hoạt
15 318.000 07/02/2023 Expense Child cost Nước bình uống
16 650.000 17/02/2023 Expense Child cost Cá hồi 150, cherry 70, tôm 250, cá xanh 80, rau 30, bánh mì cam 20, bông 50 cúng
17 610.000 17/02/2023 Expense Child cost Đổ xăng 2 lần 100k 510k
18 584.000 08/02/2023 Expense Child cost Con cưng sữa, bột, bình uống nước
19 345.000 15/03/2023 Expense Car cost Đỗ xăng lượt về tại cây xăng TP Đà Lạt
20 450.000 12/03/2023 Expense Car cost Đỗ xăng trên đèo đường từ Đà Lạt về Đơn Dương
Amount Time Type Category Remark